NURBAN filosofien

NURBAN er – både tradisjon og urban

NURBAN kombinerer det beste fra begge – både tradisjon og urban!
Tilgjengelighet, bekvemmelig, felles områder, moderne design og fasiliteter – som i BYEN, og naturlig, vakker, sunn, og varig med „private rom“ – som på LANDET!

NURBAN er varig på en måte som tar vare på miljøet

En varig og miljøvennlig utvikling og bygging krever bl.a. dette: miljøvennlig, sosial, økonomisk. Bare ved å kombinere disse får vi en langsiktig og ønskelig løsning for alle involverte.

NURBAN vektlegger og tar vare på: folk, balansen og integriteten

NURBAN er Nordisk Tradisjon med en del av det beste fra Middelhavets sosiale side, som tilsammen gir en intellegent og balansert utnyttelse av private rom, felles arealer, samtidig som balansen mellom folk og bygningen ivaretas.

NURBAN utvikler Moderne Design & Tilpassede løsninger

Regulering og planlegging er mest verdifullt om det tar vare på lokalsamfunnets verdier og tradisjon, i nært samspill mellom miljø, natur og folkene som bor der.

NURBAN utvikler Moderne Design & Tilpassede løsninger

Vi vil utvikle moderne design og tilpassede løsninger, som er attraktive, gjennomtenkte, praktiske, fremtidsrettede, innovative og Nordiske – i all sin form og funksjon. En inspirasjon til livskvalitet.

NURBAN verdier er innen TRE

Tre er miljøvennlig, CO2 nøytral, kostnadseffektiv, fleksible i design. Tre vil også passe godt inn i omgivelsene. Du kan nyte og glede deg over , både livskvalitet og det at du tar vare på miljøet på samme tid!

NURBAN er standard og fleksibel

Ved å bruke våre standardiserte og prefabrikerte tre konstruksjoner (elementer) eller moduler, tilbyr vi rask bygging til lavere kapitalkostnader, stabil kvalitet fra innendørs produksjon, i tillegg til stor fleksibilitet. Vi kan også tilby store volum for alt fra boliger, leiligheter, skoler, barnehager, studentboliger, senior boliger o.a.