Hvorfor å samarbeide med NURBAN?

NURBAN har erfaringene

Firmaet ble etablert av grunderene Svein Tore Overå og Arne Ingvar Moen fra Norge og Argo Saul fra Estland. Eierne har en sterk overbevisning om å bidra til å skape livskraftige bo miljø, gjennom bl.a. leveranser av prefabrikerte leveranser i tre.

Suksessen ved en kombinasjon av Estisk fabrikasjon, og norsk byggeskikk for hus & hytter i tre, har allerede ført til mer enn 1500 vellykkede byggeprosjekter i Norge.

NURBAN har mulighetene

NURBAN har noen unike muligheter! Gjennom erfaring og samarbeidspartnere tilbys kvalitet, design, produksjon og bygging av hus og hytter laget i tre. NURBAN tilbyr attraktive løsninger, som du har råd til. Ofte i samarbeid med grunneiere, eiendomsutviklere eller lokale myndigheter.

NURBAN kan tilby økt lønnsomhet!

NURBAN fremskaffer løsninger som er gode for miljøet. Prefabrikasjon i Estland til svært reduserte kostnader, og kortere leveringstider og ferdigstillingstid på byggeplass, gir en garantert kvalitet og økt lønnsomhet for utbygger. NURBAN kan også levere til store volum prosjekter, i tillegg til kun noen få hus, om det skulle være ønskelig. Vi tilbyr også offentlige bygg og leiligheter.

NURBAN garanterer kvaliteten

NURBAN  leverer i henhold til norske TEK 10 krav for materialer, isolasjon, bygging, tetthet, ingeniør- og arkitekt tjenester. Vi kjenner krav og forventninger fra norske myndigheter og kunder. Våre fabrikker er godkjent av SINTEF, EOTA og/eller Det norske Veritas. Vi leverer kun materialer som kommer fra nordlig skog, og som leveres sertifisert etter den Europeiske standarden EN1912. Alle våre arbeidere har norske ID kort, og vi dokumentere regelmessig våre arbeideres betingelser og HMS/sikkerhet i forhold til norske skattemyndigheter og Arbeidstilsynet.