For byggefirma

NURBAN bør være en interessant samarbeidspartner for lokale byggefirma.

NURBAN fokuserer på tre konstruksjoner, laget i elementer eller som moduler. Også store volum.
NURBAN fokuserer på standardisering, og det å utnytte det beste i samarbeidet mellom Estland og Norge.

Vi ønsker å utvikle vårt nettverk av samarbeidspartnere.